Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε την ένταξη του Δήμου Κηφισιάς στον Άξονα Προτεραιότητας  2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022» για τη δράση «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)» ύψους 74.400,00€ (ΑΔΑ:9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ).

Σκοπός του προγράμματος είναι ο καθορισμός απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Στόχος του ΣΑΠ είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της “προσβάσιμης αλυσίδας” προς βασικές κοινόχρηστες και κοινοφελείς χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα:

Θερινές εκπτώσεις 2022: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Δήμος Βριλησσίων: Εντάσσεται στο σχέδιο πόλης ο οικισμός «Κρασσάς»

Άνοιξε η πλατφόρμα για την 4η δόση εμβολίου