Επιστολή προς τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, απέστειλε ο Δήμος Αμαρουσίου, στους οποίους, στο πλαίσιο των μέτρων πυροπροστασίας, επισημάνει την υποχρέωσή τους να προχωρήσουν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους μέχρι τις 30 Απριλίου.

Σύμφωνα με την Έγκριση της υπ’αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης  «Καθαρισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπέδων και λοιπών  ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών». Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται κοντά σε κτίσμα.

β) Κλάδεμα της κόμης των δέντρων.

γ) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστικών ή εκρήξιμων ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

Τέλος συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Οι υπόχρεοι καλούνται σε χρονικό διάστημα 10 ημέρων από την κοινοποίηση της σχετικής επιστολής, να προβούν σε εργασίες καθαρισμού των οικοπέδων και των λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αμαρουσίου θα διενεργεί τακτικούς και εκτάκτους ελέγχους για την διαπίστωση εκπλήρωσης των υπόχρεων ιδιοκτητών, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο επιβάλλεται στους υπόχρεους  το πρόστιμο της περ.26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,Α’ 114).

Διαβάστε περισσότερα:

Nobacco: Δωρεά εξοπλισμού πυρόσβεσης στον Δήμο Πεντέλης

Ρομά vs Αστυνομικών: Ποδοσφαιρικός αγώνας κατά του ρατσισμού στο Χαλάνδρι

Δήμος Βριλησσίων: Βραβεύτηκε για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων