Λιγότερα κατά 20% ήταν τα απορρίμματα που οδηγήθηκαν από το Δήμο Πεντέλης σε ταφή το 2022 σε σχέση με το 2021.

Συγκεκριμένα, τα σύμμεικτα απορρίμματα που μετέφερε ο Δήμος Πεντέλης στο ΧΥΤΑ Φυλής το 2022, ανήλθαν σε 12.183 τόνους σε σχέση με 15.059 που είχαν οδηγηθεί το 2021.

Ο Δήμος Πεντέλης επωφελείται από τη μείωση αυτή ποσό 70 ευρώ τον τόνο, (50 ευρώ από τέλη διαχείρισης του ΧΥΤΑ και 20 ευρώ ο τόνος από τέλος ταφής), δηλαδή συνολικά άνω των 200.000 ευρώ.

Σημαντική επίσης ήταν για το έτος 2022, η αύξηση των βιοαποβλήτων που συλλέχθηκαν ξεχωριστά μέσα από το δίκτυο των καφέ κάδων και οδηγήθηκαν σε ειδική επεξεργασία. Ανήλθαν σε 119,5 τόνους, έναντι 79 τόνων το 2021, αύξηση κατά 51%.

Ο Δήμος Πεντέλης είναι ο πρώτος Δήμος που εφαρμόζει σταδιακά την ξεχωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, στο σύνολο της πόλης.