Με διευκρινιστική εγκύκλιο της γγ Εργασιακών Σχέσεων, Άννας Στρατινάκη, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια ερωτημάτων που τέθηκαν στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής της άδειας μονογονεϊκών οικογενειών, που προβλέπεται από τον νόμο 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας (άρθρο 45), αποσαφηνίζονται τα ακόλουθα:

«1. Δικαιούχοι της εν λόγω άδειας, πέραν των χήρων και των άγαμων γονέων, που έχουν την επιμέλεια του τέκνου, όπως προβλέπεται ρητά από τη νομοθετική ρύθμιση, είναι και οι εργαζόμενοι γονείς ή τρίτα πρόσωπα που τους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας του προσώπου του τέκνου/παιδιού με δικαστική απόφαση.

2. Δικαιούχοι της άδειας μονογονεϊκών οικογενειών είναι επίσης και οι γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου τους, με δικαστική απόφαση ή με έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης ή σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης ή ακύρωσης του γάμου.

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση του άρθρου 45 του Ν. 4848/2021 προβλέπει ότι “στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια έξι εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδειας οκτώ εργάσιμων ημερών ετησίως”».

Διαβάστε περισσότερα:

Συνελήφθη ο άνδρας που έκανε τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Μαρούσι

Επιτυχημένη η σύμπραξη Δήμου Διονύσου και «Ώθησης» για την υιοθεσία των αδέσποτων ζώων

Δίκτυο καφέ κάδου στον Συνοικισμό Χαλανδρίου