Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αναμένονται οι τελευταίες πληρωμές στους ιδιοκτήτες και υπεκμισθωτές ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένα ενοίκια.

Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Έτσι κλείνουν οριστικά οι ανοιχτοί λογαριασμοί υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ με τους πληγέντες.

Οι εκμισθωτές ακινήτων που δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη για τις εισοδηματικές απώλειες που έχουν υποστεί και θα αποζημιωθούν τον επόμενο μήνα είναι οι εξής:

-Όσοι τροποποίησαν το ενοίκιο του ακινήτου τους τελευταίους μήνες, εν μέσω πανδημίας.

-Όσοι έχουν υπεκμισθώσει το σύνολο ενός ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή, δικαιούχος για την είσπραξη της αποζημίωσης είναι καταρχάς ο υπεκμισθωτής, εφόσον, ο υπομισθωτής κατέβαλε μειωμένο ή δεν κατέβαλε μηνιαίο μίσθωμα, ως πληττόμενος, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και την κείμενη νομοθεσία, και υπέβαλε «Δήλωση COVID». Εφόσον, ο υπεκμισθωτής ωφελήθηκε και έλαβε αποζημίωση, δεν δύναται να ωφεληθεί και από την καταβολή μειωμένου μισθώματος ή την απαλλαγή από την καταβολή μισθώματος. Σε περίπτωση που ο υπομισθωτής είναι πληττόμενος, κατέβαλε μειωμένο ή δεν κατέβαλε μίσθωμα στον υπεκμισθωτή και ο τελευταίος δεν υπέβαλε «Δήλωση COVID», ή υπέβαλε «Δήλωση COVID», η οποία είναι απορριπτέα διότι ο υπεκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο (ισχύει για τους μήνες Mάρτιο – Δεκέμβριο 2020), δικαιούχος για την είσπραξη της αποζημίωσης, είναι ο εκμισθωτής, υπό την προϋπόθεση, ότι ο υπεκμισθωτής είναι πληττόμενος, κατέβαλε στον εκμισθωτή μειωμένο μίσθωμα ή δεν κατέβαλε μίσθωμα και ο τελευταίος υπέβαλε «Δήλωση COVID».

-Οσοι έχουν υπεκμισθώσει μερικώς το ακίνητο τους. Σε περίπτωση μερικής υπεκμίσθωσης, όπου τόσο ο μισθωτής / υπεκμισθωτής όσο και ο υπομισθωτής είναι πληττόμενοι, δικαιούχοι των μέτρων στήριξης των εκμισθωτών, καθίστανται τόσο ο εκμισθωτής όσο και ο υπεκμισθωτής του εν λόγω ακινήτου για το ποσοστό επί του μισθώματος που απώλεσαν και αντιστοιχεί στη χρήση μέρους του ακινήτου. Προκειμένου να καταβληθεί το σχετικό ποσό υποχρεούνται σε υποβολή «Δήλωσης COVID» και οι δύο (εκμισθωτής – υπεκμισθωτής).

Μετά το κλείσιμο των εκκρεμοτήτων η ΑΑΔΕ θα «τρέξει» διασταυρώσεις για να εντοπίσει εκμισθωτές ακινήτων που εισέπραξαν παράνομα αποζημιώσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται φορολογούμενοι που έλαβαν προκαταβολικά την κρατική ενίσχυση για απώλειες ενοικίων που υπέστησαν έως τον Ιούλιο του 2021 αλλά δεν υπέβαλαν δηλώσεις Covid ή το ποσό της αποζημίωσης ήταν υψηλότερο από αυτό που δικαιούνταν. Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες θα λάβουν «ραβασάκι» από την ΑΑΔΕ με το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να επιστρέψουν στο δημόσιο και σε περίπτωση που δεν το πράξουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας θα επιβαρυνθούν με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Η ΑΑΔΕ έχει αρχίσει ήδη να συντάσσει τις σχετικές λίστες με τα ονόματα και τα ΑΦΜ εκμισθωτών και υπεκμισθωτών. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την πανδημία τα ενοίκια είχαν «κουρευτεί» κατά 100% και η αποζημίωση για τους εκμισθωτές έφθανε στο 80% του ποσού του ενοικίου.

Διαβάστε περισσότερα:

Γιατί οι εταιρείες επιστρέφουν στο Μαρούσι

Δήμος Διονύσου (κακοκαιρία Ελπίδα): Πώς θα πάρετε βεβαίωση αδυναμίας μετακίνησης

Μέτρα: Επανέρχεται η μουσική και το ωράριο σε διασκέδαση και εστίαση