Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ανάμεσα στις άλλες κοινωνικές του δραστηριότητες , διοργανώνει πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 6 – 14 ετών , που διαμένουν στον Δήμο, προερχόμενα από άνεργες οικογένειες , από μονογονεϊκές , με γονείς ΑμεΑ, ή με μέλη ΑμεΑ στην οικογένειά τους, πολύτεκνων οικογενειών αλλά και εκείνων των παιδιών , που προέρχονται από ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες , που αδυνατούν να επωμισθούν τα έξοδα που απαιτούνται για την συμμετοχή τους σε θερινές κατασκηνώσεις.

Η κατασκηνωτική περίοδος θα έχει διάρκεια 15 ημερών και συγκεκριμένα από τις 16 Ιουλίου έως τις 30 Ιουλίου 2023. Η επιλογή των παιδιών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου, όπως αυτά αναφέρονται στην 120/2023(και με αρ. πρωτ. 9720/12-06-2023 , ΑΔΑ:6ΨΙΚΩΗ8-ΛΒΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων και με προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην κατασκηνωτική περίοδο. Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατίθενται μαζί με το έντυπο της αιτήσεως :

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο – εφόσον δεν είναι δημότης Φιλοθέης-Ψυχικού)

-Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης Ε1 και εκκαθαριστικού σημειώματος οικον. έτους 2022 ή σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις προθεσμίες της Α.Α.Δ.Ε , του φορολογικού έτους 2021.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν δικαίωμα διαμονής των παιδιών τους σε κατασκήνωση , από το ασφαλιστικό τους ταμείο

Επιπλέον δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

-Βεβαίωση χρόνου ανεργίας σε ισχύ ( για την απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου)

-Κάρτα πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό ΑΣΠΕ, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (για την πολυτεκνία)

-Απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (για γονείς ή αδελφό/ή Α.Μ.Ε.Α)

-Αποδεικτικό ένταξης στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

-Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση ή σχετικές νομικές ενέργειες ότι τελεί σε διάσταση , ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση επιμέλειας παιδιών (για μονογονεϊκή οικογένεια)

-Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητής Τηλεφωνίας κτλ ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ

-Φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσής της (για αλλοδαπούς)

-Η Διεύθυνση κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων , δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο και αν απαιτηθεί , να συντάξει έκθεση Kοινωνικής Έρευνας από τον Κοινωνικό Λειτουργό.

-Η βεβαίωση παιδιάτρου με φωτογραφία του παιδιού για τον πλήρη εμβολιασμό του , καθώς ότι δεν πάσχει από υποκείμενα νοσήματα, θα προσκομισθεί απαραιτήτως , σε διάστημα 5 ημερών , μετά την κατάρτιση των πινάκων επιλογής των δικαιούχων για τη δυνατότητα συμμετοχής του παιδιού στην κατασκήνωση.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από 15.06.2023 έως 30.06.2023

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο γραφείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό, ισόγειο από ώρα 09:00 – 15:00) ή ηλεκτρονικά στο email: pronoia@0177.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: 2132014625, 2132014650, 2132014601 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 15:00).

Διαβάστε περισσότερα:

Δήμος Διονύσου: Δωρεά τετρακίνητου πυροσβεστικού οχήματος από τον ΕΒΕΑ στη μνήμη του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μίχαλου

Οι δυσκολίες στον ύπνο συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού

ΑΑΔΕ: Γιατί δεν έχουν λάβει επιστροφές φόρου 270.000 πολίτες και επιχειρήσεις