Σχολή Γονέων με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, τους καλύτερους όρους της οικογενειακής επικοινωνίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης καθημερινών αναγκών, προβλημάτων και κρίσεων που προκύπτουν στην οικογενειακή, σχολική και κοινωνική ζωή των παιδιών και των εφήβων, λειτουργεί ο Δήμος Πεντέλης.

Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται ομιλίες από εξειδικευμένους ψυχολόγους, γιατρούς, παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ. που παρέχουν σε γονείς και εκπαιδευτικούς γνώσεις για την βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, των σχέσεων σχολείου-οικογένειας, τις εξαρτήσεις, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του σχολικού εκφοβισμού, το ασφαλές διαδίκτυο, τη σεξουαλική αγωγή των παιδιών κ.α.

Η Σχολή Γονέων υποστηρίζεται από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Δήμου Πεντέλης, από Νοσηλευτικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, από Φορείς Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, από Τοπικούς Συλλόγους που από κοινού επιθυμούν και εργάζονται για την ανάπτυξη υγειών οικογενειακών σχέσεων για την ενδυνάμωση παιδιών, εφήβων, ενηλίκων, γονέων και εκπαιδευτικών ώστε να ανταποκριθεί ο Δήμος στις σύγχρονες απαιτητικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά δήλωσε: «Η Σχολή Γονέων του Δήμου Πεντέλης ως κοινωνική δομή και δράση ενισχύει με εκπαιδευτικά προγράμματα το γονεϊκό ρόλο παρέχοντας συμβουλευτική υψηλού επιπέδου για την ενίσχυση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των γονέων, για την πρόληψη και επίλυση οικογενειακών συγκρούσεων για την δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος για την ψυχοσωματική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη των παιδιών. Ανιχνεύοντας τις καθημερινές ανάγκες εμπλουτίζουμε τις κοινωνικές μας παροχές προς τους δημότες μας κάθε ηλικίας.»

Η πρώτη θεματική της Σχολής Γονέων «Διαχείριση θυμού και συγκρούσεων στο σπίτι και το σχολείο – τρόποι αντιμετώπισης» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου στις 7.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων.

Η Αντιδήμαρχος Φωτεινή Μαρκαντώνη, αρμόδια για τη Σχολή Γονέων δήλωσε: «Η Συμβουλευτική είναι ένα απαραίτητο στοιχείο ώστε με την απόκτηση γνώσεων και παιδαγωγικών μεθόδων να χτίσουμε γερές και αρμονικές σχέσεις με τα παιδιά μας επιλύοντας συγκρούσεις και δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη τους στο σπίτι, στο σχολείο και στο γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον. Με την ευρύτερη συνεργασία πολλών φορέων στοχεύουμε στην παροχή υπηρεσιών χρήσιμων για την οικογένεια και τη σχολική κοινότητα μέσα από ποικίλες ομιλίες και εργαστήρια δεξιοτήτων».

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Πεντέλης με τη θεματική αυτή έχει στόχο να σταθεί κοντά στους γονείς ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον σύνθετο και απαιτητικό ρόλο τους, με τελικό σκοπό να βελτιώσουν την επικοινωνία στην οικογένεια, αποκτώντας δεξιότητες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Ομιλητές θα είναι:

Η κα Μαρία Μακριδάκη – Δρ. Ψυχοθεραπευτικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Ο κ. Βασίλης Τσιοπανάς – MSc Ψυχολογίας Υγείας, Συντονιστής Προγράμματος Ψυχικής Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής Δήμου Πεντέλης.

Συντονισμός:

Φωτεινή Μαρκαντώνη

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Νεολαίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Δήμου Πεντέλης, Αρμόδια για την Δημοτική Ενότητα της Νέας Πεντέλης.