Σε αποζημίωση των ιδιοκτητών οχημάτων που υπέστησαν υλικές ζημιές από πτώση δένδρων από την κακοκαιρία Ελπίδα προχωρά ο Δήμος Πάπαγου – Χολαργού.

Οι προϋποθέσεις αποζημίωσης είναι οι εξής:

-H ζημία να οφείλεται σε πτώση δένδρου που είναι φυτεμένο σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο.

-Η ζημία να μην μπορεί να αποζημιωθεί  από ασφαλιστική εταιρεία ή από άλλη πηγή.

-Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των ιδιοκτήτων οχημάτων
-Αίτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος ή εξουσιοδοτημένου προς αυτό προσώπου.
-Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν ο ιδιοκτήτης, ο αριθμός κυκλοφορίας και ο τύπος του οχήματος.
-Φωτογραφίες ως αποδεικτικό υλικό του συμβάντος.
-Έκθεση βεβαιώσεως από το βιβλίο συμβάντων της Τροχαίας ή απόσπασμα ημερήσιου δελτίου οχήματος της άμεσης δράσης ή βεβαίωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν).
-Γραπτή εκτίμηση κόστους/προσφορά ή τιμολόγιο επισκευής από συνεργείο.
-Φωτοτυπία ασφαλιστήριου συμβολαίου καλύψεως ζημιών.
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποζημιωθεί για τη συγκεκριμένη υλικά ζημία από άλλη πηγή.

Οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε στο πρωτόκολλο του δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55 Χολαργός), είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dpapxol.gov.gr.

Τέλος η δημοτική αρχή αναφέρει: «Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση στον Δήμο για αποζημίωση παρακαλούμε να στείλουν μόνο όσα δικαιολογητικά από τα παραπάνω δεν έχουν συμπεριλάβει στην αίτηση. Παρακαλούμε όπως αναγράψετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email), προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου μας να επικοινωνήσουν μαζί σας για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις».

Διαβάστε περισσότερα:

Διόνυσος: Τι πρέπει να κάνουμε εάν έρθουμε σε επαφή με λύκο – Οδηγίες από την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ»

ΕΝΦΙΑ: Οι μεγάλοι κερδισμένοι από την μείωση του ΕΝΦΙΑ – Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο – Αναλυτικά παραδείγματα

Facebook: Έχασε καθημερινούς χρήστες για πρώτη φορά