Μπάζα, σκουπίδια και κηπαία βρίσκει κάθε περιπατητής στη δασική έκταση Φασιδέρη στη Νέα Ερυθραία.