Στην υπογραφή σύμβαση με την εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ύψους 4.087.040 ευρώ, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), με παράλληλη συντήρηση και επισκευή, χρονικής διάρκειας πέντε ετών, προχώρησε ο Δήμος Διονύσου.

Τη σύμβαση υπέγραψε την Τετάρτη 2 Μαρτίου ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, μαζί με εκπροσώπους της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, η σύμβαση αφορά στην προμήθεια καινούργιων οχημάτων, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο στόλος της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί τα πιο κάτω οχήματα/μηχανήματα (12 συνολικά), η παράδοση των οποίων θα ξεκινήσει σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες:

– 1 Απορριμματοφόρο Φορτηγό 22m3

–  2 Απορριμματοφόρα Φορτηγά 16m3

–  1 Απορριμματοφόρο Φορτηγό 16m3 με Γερανό

–  1 Απορριμματοφόρο Φορτηγό 14m3 με Πλύση Κάδων

–  1 Ημιρυμουλκούμενο Συμπίεσης Απορριμμάτων 55m3

– 1 Ανατρεπόμενο Φορτηγό 19m3

– 2 Ανατρεπόμενα Φορτηγά 19tn με Γερανό – Αρπάγη

–  1 Υδροφόρο Φορτηγό 14m3

–  1 Φορτηγό Σάρωθρο 6m3 (Μηχάνημα Έργου)

–  1 Φορτηγό Καλαθοφόρο 18m (Μηχάνημα Έργου)

Η πενταετής τεχνική υποστήριξη του ανωτέρω εξοπλισμού, περιλαμβάνει:

α) τη συντήρηση (σέρβις) των οχημάτων (περιλαμβανομένων των υπερκατασκευών αυτών) όπως προβλέπουν τα βιβλία συντήρησης κατασκευαστή του κάθε είδους του υπό προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών,

β) την αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών (εργασία και υλικά, που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού χωρίς καμία εξαίρεση, πλην των βλαβών που θα οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα -τρακάρισμα,

γ) όλα τα αναλώσιμα υλικά συμπεριλαμβανομένων ελαιολιπαντικών και φίλτρων

δ) μεταφορά προς/ από συνεργεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων, έλεγχος καυσαερίων, ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού (για το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης), και έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών

Ο Δήμος Διονύσου, δικαιούται τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης, να δηλώσει εγγράφως στην Εκμισθώτρια ότι θα αγοράσει τον εξοπλισμό καταβάλλοντας το τίμημα εξαγοράς το οποίο ορίζεται έναντι του συμβολικού ποσού του 1ευρώ ανά τεμάχιο, με την προϋπόθεση ότι θα έχει εκπληρώσει μέχρι τότε ολοκληρωτικά τις έναντι της Εκμισθώτριας υποχρεώσεις του καταβολής των μισθωμάτων και κάθε άλλη χρηματική αξίωσή της που απορρέει από τη σύμβαση. Μετά την εξαγορά ο εξοπλισμός μεταβιβάζεται στην πλήρη κυριότητα του Δήμου.

Διαβάστε περισσότερα:

Επίδομα Παιδιού: Ποια η διαδικασία της αίτησης – Τι πρέπει να ξέρετε

Δήμος Βριλησσίων και PRAKSIS πραγματοποιούν δωρεάν εξέταση HIV και Ηπατίτιδας Β και C – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Νανορομπότ απομακρύνουν τη ρύπανση από το νερό