Συνεχίζει τα έργα διάνοιξης σε όλη την επικράτεια ο Δήμος Κηφισιάς.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε η τελική ασφαλτόστρωση και η διάνοιξη της οδού που βρίσκεται μεταξύ των οδών Βιλτανιώτη και Μενεξέδων στην Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΑ).

Όπως σημειώνει η δημοτική Αρχή, οι αντίστοιχες υποδομές συντελούν στην ανάπτυξη που χρειάζεται ο κάθε Δήμος, ειδικά η Βιομηχανική περιοχή του.