Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης επισκευάζει και επαναχρησιμοποιεί τους φθαρμένους κάδους, εφαρμόζοντας στην πράξη τις συμβουλές που δίνει προς τους δημότες του να σκέφτονται πριν πετάξουν κάτι στον κάδο απορριμμάτων.

Ενώ 120 νέοι κάδοι αγοράστηκαν και τοποθετούνται στις γειτονιές των δύο Δημοτικών Ενοτήτων, οι παλαιότεροι που έχουν μικρές φθορές επισκευάζονται προκειμένου να καλύψουν το σύνολο των αναγκών και με αυτό τον τρόπο στέλνεται ένα μήνυμα οικονομίας και φιλοπεριβαλλοντικής στάσης.

Η προσπάθειά μας για τη βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας συνεχίζεται. Πέραν του νέου εξοπλισμού και των νέων κάδων, επισκευάζουμε με ίδιους πόρους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους παλιούς κάδους απορριμμάτων της υπηρεσίας καθαριότητας και τους χρησιμοποιούμε ξανά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας για και αξιοποιούμε ίδιους πόρους και κάθε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο απορρόφησης κονδυλίων, ώστε με χρήστη οικονομική διαχείριση να οικοδομήσουμε έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο που θα παρέχει υψηλές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς, δήλωσε ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης και Γενικός Γραμματέας της ΠΕΔ Αττικής Τάσος Μαυρίδης.