Έπεσαν, στις 25 Ιανουαρίου 2023, οι υπογραφές μεταξύ Δήμου Χαλανδρίου και ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.), για τη σύμβαση παραχώρησης χρήσης του οικοπέδου των 6.839,16 τ.μ. επί των οδών Μελίνας Μερκούρη και Αντώνη Τρίτση (Ο.Τ. 1192), που προορίζεται για την ανέγερση του 6ου Λυκείου Χαλανδρίου.

Το επόμενο βήμα είναι η ένταξη του έργου της ανέγερσης του σχολείου στο ΕΣΠΑ, όπως έχει αποφασίσει η διοίκηση της ΚΤΥΠ.

Ενέργειες που προηγήθηκαν

Στις 9 Φεβρουαρίου 2022, το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, με ομόφωνη απόφασή του, εξουσιοδότησε το δήμαρχο της πόλης Σίμο Ρούσσο, να υπογράψει το σχετικό παραχωρητήριο για το ακίνητο, έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή και γίνει η οριστική παραλαβή του σχολείου.

Στις 29 Ιουλίου 2020, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε, επίσης ομόφωνα, αποδεχτεί, την πρόταση της Διοίκησης για την ίδρυση του 6ου Λυκείου Χαλανδρίου, στην περιοχή του Πατήματος Ι, στο εν λόγω ακίνητο, ιδιοκτησίας του Δήμου.

6ο Λύκειο & 17o Δημοτικό δίνουν λύση στο χρόνιο πρόβλημα σχολικής στέγης

Η ανέγερση του 6ου Λυκείου σε συνδυασμό με την κατασκευή και του 17ου Δημοτικού, που έχει επίσης δρομολογηθεί,  θα λύσει πολύ σοβαρά ζητήματα σχολικής στέγης στο Πάτημα Ι, δεδομένου ότι στο άμεσο μέλλον προβλέπεται αύξηση του αριθμού των μαθητών, λόγω της οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Θυμίζουμε ότι ο δρόμος για την κατασκευή του 17ου Δημοτικού Σχολείου άνοιξε, στις 6 Δεκεμβρίου 2022, μετά την υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης ωρίμανσης, η οποία θα εκπονηθεί με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του ΕΣΠΑ.

Η χρηματοδότηση για το Χαλάνδρι, ύψους 407.000 ευρώ, αφορά το ιδιόκτητο οικόπεδο Ο.Τ. 1116 του Δήμου, στις οδούς Φαίδρας και Λητούς, στο Πάτημα.

Ο δρόμος για τη δημιουργία του 17ου Δημοτικού άνοιξε το 2015, με την παραχώρηση από το Δήμο του χώρου των 9.171 τ.μ. στην ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές), ενώ το Δεκέμβριο του 2018 υπογράφηκε και η σχετική σύμβαση με την ΚΤΥΠ για την εκπόνηση των μελετών.