Με πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου αποφάσισε στη συνεδρίαση της 30ης Ιανουαρίου 2023, ο Δήμος Αμαρουσίου να συνυπογράψει το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος για τις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030, από και προς τον πολίτη».

Η τρέχουσα κλιματική έκτακτη ανάγκη με τις δυσάρεστες έως καταστροφικές συνέπειες εξανάγκασε τις πόλεις να κινητοποιηθούν με σκοπό το όφελος των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβλέποντας την ανάγκη μετάβασης των πόλεων στην κλιματική ουδετερότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αντιλαμβανόμενη την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο περιβάλλον οδηγήθηκε στην πρόταση της Αποστολής «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030 από και προς τον πολίτη».

Στο Μνημόνιο τίθενται οι αρχές συνεργασίας και ορίζονται οι δράσεις των φορέων με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030. Μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί η μετάβαση στην καθολικά ευρωπαϊκή κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Οι τομείς συνεργασίας είναι ενδεικτικώς οι ακόλουθοι:

–Συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την καλύτερη εφαρμογή των περιβαλλοντικών και βιώσιμων πολιτικών που προβλέπονται, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας για τους Πράσινους Δήμους και του Συμφώνου του Δημάρχου.

–Συνεργασία για την ενσωμάτωση στις τοπικές πολιτικές των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, με σκοπό να γίνουν οι πόλεις και οι οικισμοί πιο ανθρώπινες, χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικοί και βιώσιμοι.

–Διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και συμβολή σε έργα της Αποστολής των Πόλεων, καθώς και συμμετοχή σε προκλήσεις του Horizon Europe.

–Ενσωμάτωση και προώθηση στα Σχέδια Δράσης για την Κλιματική Ουδετερότητα των αξιών και των αρχών της πρωτοβουλίας της ΕΕ για το νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

-Συνεργασία κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε σχετικά: «Μέσω της συνεργασίας μας με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και των έως σήμερα καλών πρακτικών, η προσπάθεια μας στρέφεται στην αντιμετώπιση των σοβαρών συνεπειών από την κλιματική αλλαγή προς όφελος των πολιτών. Απώτερος στόχος μας είναι να παραδώσουμε ένα περιβάλλον βιώσιμο, ασφαλές και ανθρώπινο στις επόμενες γενιές.»