Ο Δήμος Βριλησσίων καλεί τους πολίτες που υπέστησαν υλικές ζημιές από πτώση δέντρων κατά την πρόσφατη κακοκαιρία «Ελπίδα» να υποβάλουν αίτημα για αποζημίωση, αναφέροντας τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο πρόκλησης της ζημίας τους, προκειμένου να αποζημιωθούν.

Προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημίωσης των ιδιόκτητων οχημάτων:
• Η ζημία να οφείλεται σε πτώση δέντρου, που είναι φυτεμένο σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο.
• Η ζημία να μην μπορεί να αποζημιωθεί από ασφαλιστική εταιρεία ή από άλλη πηγή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των ιδιοκτητών οχημάτων:

1. Αίτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος, με αναφορά στον χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο κίνησης/στάθμευσης του οχήματος και στις επελθούσες ζημιές σε αυτό (με αναλυτική περιγραφή τους) και αίτημα για αποζημίωση για τη θετική ζημιά που έχετε υποστεί με εξώδικο συμβιβασμό, συμπεριλαμβάνοντας και δήλωση ότι υπό την αίρεση ότι θα γίνει δεκτό το αίτημα για εξώδικο συμβιβασμό και καταβληθεί η αποζημίωση για τη θετική ζημιά, δεν θα έχετε ούτε θα διατηρείτε οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δήμου για το εν λόγω συμβάν. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, απαιτείται εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη προς τον υποβάλλοντα την αίτηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα, ΚΕΠ ή μέσω του gov.gr.
2. Παραστατικά νόμιμης κυκλοφορίας του οχήματος (αντίγραφο διπλώματος οδήγησης του ιδιοκτήτη και του οδηγού, άδειας κυκλοφορίας, ασφαλιστικού συμβολαίου, ΚΤΕΟ όταν απαιτείται)
3. Έκθεση βεβαιώσεως από το Βιβλίο Συμβάντων της Τροχαίας ή Απόσπασμα Ημερήσιου Δελτίου Οχήματος της Άμεσης Δράσης ή Βεβαίωση από την Διεύθυνση Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων.
4. Βεβαίωση από την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία ήταν ασφαλισμένο το όχημα ότι οι ζημιές δεν καλύπτονται από την ασφαλιστική σύμβαση.
5. Φωτογραφίες του οχήματος με την επελθούσα ζημιά από τον τόπο του συμβάντος, στην οποία να εμφαίνεται η επικαλούμενη φθορά του οχήματος, καθώς και η θέση του δέντρου.
6. Παραστατικά δηλωτικά της ζημιάς με ανάλυση/διάκριση εργασιών και απαιτούμενων ανταλλακτικών (ΤΠΥ-ΑΠΥ-προσφορά συνεργείου κ.λ.π.)

Οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου (Δημ. Βερνάρδου 23) προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία και θα αποφασίσει εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με την καταβολή αποζημίωσης

Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση στον Δήμο Βριλησσίων για αποζημίωση, απαιτείται να στείλουν όσα δικαιολογητικά από τα παραπάνω δεν έχουν συμπεριλάβει στην αίτηση.

Όπως σημειώνεται, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να αναγράψουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αριθμό κινητού τηλεφώνου, e-mail), προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να επικοινωνήσουν μαζί τους για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις.

Αρμόδια υπάλληλος για την έκδοση της βεβαίωσης από την Διεύθυνση Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας είναι η  Ευδοκία Καλουμέρη (οδός Αναπαύσεως 30, τηλ. 210 6130917).

Διαβάστε περισσότερα:

Σύνδρομο MIS-C: Πάνω από 100 κρούσματα στην Ελλάδα – Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης: Δωρεάν Τεστ Παπανικολάου για γυναίκες άνω των 25 ετών – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενες

Προφυλακίστηκε 45χρονος για βιασμό ανήλικης κατ’ εξακολούθηση