Στην έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών με γεωλογικές μεθόδους, όπως γεωλογική αναγνώριση – χαρτογράφηση, γεωλογική μελέτη προς την εταιρεία «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ», προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με σκοπό τη διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρων.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε δημόσια δασική έκταση 107.054,76 τ.μ. στη θέση «Πύριζα» Δ.Κ. Διονύσου του Δήμου Διονύσου. Η άδεια χορηγείται για χρονική διάρκεια δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσής της, ενώ το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη της έγκρισης διενέργειας των ερευνητικών εργασιών, η ενδιαφερόμενη εταιρεία δύναται να υποβάλει αίτηση μίσθωσης της έκτασης με απευθείας σύμβαση.

Αποφασισμένος να μπλοκάρει ο Δήμος Διονύσου

Στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αντιτίθεται ο Δήμος Διονύσου, ο οποίος, μετά την παραπάνω εξέλιξη, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

– να υποβάλει προσφυγή κατά της απόφασης καθώς και κάθε ένδικου μέσου κριθεί αναγκαίο με σκοπό την ακύρωσή της απόφασης,

– να ενημερώσει κυβερνητικούς παράγοντες προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση για να μπει φραγμός σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν λατομικές ζώνες στην περιοχή μας.

– αποφασίστηκε, επίσης, η ενημέρωση των μελών της Διαπαραταξιακής Επιτροπής κατά των λατομείων σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1/3.

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι «Ο Δήμος Διονύσου δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει ποτέ την εγκατάσταση λατομικών ζωνών στην περιοχή μας, παρά την επιμονή επιχειρηματικών συμφερόντων».

Τι αναφέρει η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ» οφείλει:

– Να τηρεί τις Τεχνικές Δεσμεύσεις οι οποίες τέθηκαν με τη γνωμοδότηση του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων Νότιας Ελλάδας.

– Σε περίπτωση που κατά την έρευνα εντοπιστούν αρχαιότητες, οι υπεύθυνοι της έρευνας υποχρεούνται να διακόψουν αμέσως τις εργασίες τους και να ειδοποιήσουν έγκαιρα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η μη τήρηση των όρων της -απόφασης, καθώς και των όρων και περιορισμών που τίθενται στη Δήλωση συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ερευνητικών εργασιών και στο σχετικό έγγραφο του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων Νότιας Ελλάδας, συνιστά παράβαση και επισύρει διοικητικές κυρώσεις.

Μάλιστα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ζητά από το Δασαρχείο Πεντέλης να σε αυτοψίες για την διαπίστωση εφαρμογής της.

Διαβάστε περισσότερα:

Εμβολιασμός παιδιών 5-17 ετών: Ποιοι πρέπει να κάνουν τρίτη δόση και πότε

Δήμος Βριλησσίων: Συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης για τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία – Που θα απευθυνθείτε

Χάρης Ρώμας: Ευχαριστώ το ΣΥΠΟΘΑ για την άμεση διεκπεραίωση του «Πεύκου Πολίτη»