Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις εκλογές 2023, με τους ψηφοφόρους να ετοιμάζονται να σπεύσουν στις κάλπες της 21ης Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη βρίσκεται σε ισχύ η διάταξη για τον περιορισμό των εμφανίσεων υποψήφιων βουλευτών στα ΜΜΕ. Οι εξαιρέσεις που ισχύουν για τους βουλευτές δεν αφορούν τους προέδρους ή αρχηγούς κομμάτων και τους υποψήφιους βουλευτές Επικρατείας.

Εκλογές 2023: Η κλήρωση των μελών της εφορευτικής επιτροπής

Δεκαπέντε ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, κληρώνονται τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι αναπληρωτές. Οι κληρωθέντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ειδοποιούνται σχετικά τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τις εκλογές 2023, με ευθύνη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται σε περίπτωση κωλύματος

Η συμμετοχή των πολιτών στην εφορευτική επιτροπή είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος, ο πολίτης οφείλει να μπορεί να το αποδείξει προσκομίζοντας:

Χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο σε περίπτωση ασθένειας

Βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι τον απασχολούσε κατά την ημέρα εκείνη

Ή κάποιο άλλο έγκυρο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το λόγο του κωλύματος του να παρουσιαστεί.

Αν κάποιο από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν εμφανιστεί, ο δικαστικός αντιπρόσωπος έχει την δυνατότητα:

α) να ζητήσει από την Ελληνική Αστυνομία την ανεύρεση του μη παρουσιασθέντος στην διεύθυνση κατοικίας του και

β) να σημειώσει το όνομά του στον κατάλογο των εκλογέων του τμήματος, ούτως ώστε όταν προσέλθει να ψηφίσει, να του ζητήσει να παραμείνει στο εκλογικό τμήμα μέχρι το τέλος (διαλογής των ψήφων). Αν αυτός αρνηθεί να παραμείνει, ο δικαστικός αντιπρόσωπος μπορεί να ζητήσει την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε περίπτωση που μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν για οποιοδήποτε λόγο, τη θέση τους παίρνουν τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν η αναπλήρωση είναι αδύνατη για τους ίδιους λόγους, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και από μόνο τον πρόεδρο της, αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

Ποιοι εξαιρούνται από την εφορευτική επιτροπή

Από την εφορευτική επιτροπή αποκλείονται δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής. Το ίδιο ισχύει και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και εκείνους που διετέλεσαν δήμαρχοι κατά την τελευταία τριετία.

Από την εφορευτική εξαιρούνται οι δικηγόροι αν διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, καθώς υποχρεούνται να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής.

Εκλογές 2023: Τα καθήκοντα των εφορευτικών επιτροπών

Η εφορευτική επιτροπή διευθύνει την εκλογή, τηρώντας το βιβλίο των πρακτικών το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και το βιβλίο διαλογής ψήφων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατή η απλούστευση, ενοποίηση ή η κατάργηση ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων.

Η επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία νικάει η ψήφος του προέδρου.

Διαβάστε περισσότερα:

Χαλάνδρι: Ξεκινούν τα έργα για δύο νέες πλατείες στο Πάτημα – Υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο

«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»: Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα – Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Μαθητικοί αγώνες στίβου «Ευριπίδεια 2023» στο Χαλάνδρι