Ανοίγει σήμερα η ΕΡΓΑΝΗ για χιλιάδες εργαζόμενους, προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους έως 534 ευρώ.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες:

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ:

Ειδικότερα, γνωστοποιήθηκαν τα εξής:

Ι. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2021- Α΄ φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν κατέστη δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας η υποβολή δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” (Α΄ φάση)» και «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” (Α΄ φάση)-Ορθή Επανάληψη» για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2021.

Η ανωτέρω επαναληπτική διαδικασία είναι δυνατή μόνο εφόσον, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία του άρθρου 7 της αριθμ. οικ.23103/478/13/6/2020 ΚΥΑ (Β’ 2274), γνωστοποιήθηκε η μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου.

Για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2021, η ανωτέρω δυνατότητα δίνεται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” (Β΄ φάση)», εντός της κάτωθι προθεσμίας:

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων: 6/7/2021-9/7/2021.

Β. Για το μήνα Ιούνιο 2021-Β΄ φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” (Β΄ φάση)» και «αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” (Β΄ φάση)-Ορθή Επανάληψη» για το μήνα Ιούνιο 2021, εντός της κάτωθι προθεσμίας:

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων: 6/7/2021-13/7/2021.

ΙΙ. Ειδικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων & ορθών επαναλήψεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2021 για επιχειρήσεις των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είχε ανασταλεί κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2021, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους ως ακολούθως:

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων για το μήνα Μάρτιο 2021: από 5/7/2021 έως και 6/7/2021.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων για τον Απρίλιο 2021: από 7/7/2021 έως και 8/7/2021.

ΙΙΙ. Προθεσμίες υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης-θέατρα-σινεμά-διανομείς κινηματογραφικών ταινιών, κλπ.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής από επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, καθώς και από επιχειρήσεις κινηματογράφων και διανομέων ταινιών κινηματογράφου, δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται στη με αριθμ. οικ. 5774/203/5-2-2021 (Β΄ 457) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. οικ. 20706/Σ.1771/19-4-2021 (Β΄ 1628) όμοιά της και στη με αριθμ. 24907/29-4-2021 (Β΄ 1820) Κοινή Υπουργική Απόφαση αντίστοιχα, των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Προθεσμίες υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών: από 5/7/2021 έως και 16/7/2021.

Διαβάστε επίσης:

Κορωνοϊός: Άλμα κρουσμάτων ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ

Μείωση ενοικίου: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αποζημιώσεις – Ποιοι δικαιούνται «δεύτερη ευκαιρία»

Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων – Τι φέρνει η πλατφόρμα myAuto