Άνοδο της τάξης του 6,1% κατέγραψε τον Φεβρουάριο του 2023 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), έναντι 7,2% στη σύγκριση του Φεβρουαρίου 2022 με εκείνον του 2021.

Ο γενικός ΔΤΚ κατά τον Φεβρουάριο 2023, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2023 παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 9,6% έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022 με το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021.

Όσον αφορά τον εναρμονισμένο ΔΤΚ, η αύξηση σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε σε 6,5%, έναντι αύξησης 6,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Ο ΕνΔΤΚ κατά τον Φεβρουάριο 2023, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2023, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 9,4% έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του  δωδεκαμήνου Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022 με το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021.