Προς τη σωστή κατεύθυνση κινείται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για τη Βιώσιμη Αστική Μικροκινητικότητα, τονίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) , επισημαίνοντας ότι έχει λάβει υπόψη τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης .

Διαφωνεί με το σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση

Αντίθετα για το νομοσχέδιο που αφορά την ανακύκλωση, το ΔΣ της ΚΕΔΕ που συνεδρίασε σήμερα , σύσσωμο αποφάνθηκε « ότι το σχετικό νόμου δεν πρέπει να προχωρήσει προς ψήφιση γιατί απαιτείται μεγαλύτερη εξειδίκευση και διαβούλευση».

Το νομοσχέδιο προσπαθεί να κάνει τομές στην ανακύκλωση και εισάγει καινούργιες έννοιες και όρους» βάζει « πολύ φιλόδοξους στόχους, κάποιοι από τους οποίους μπορούν όμως στη φάση αυτή να θεωρηθούν ως ανέφικτοι», σημειώνει η ΚΕΔΕ.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να σταλεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος , άμεσα τεκμηριωμένη επιστολή με όλες τις ενστάσεις της ΚΕΔΕ, παράλληλα με το αίτημα της παράτασης του χρόνου διαβούλευσης. Τέλος, η ΚΕΔΕ , αποφάσισε την δημιουργία ειδικού Μηχανισμού Στήριξης των Δήμων που περιέρχονται σε δύσκολη κατάσταση λόγω θεομηνιών ή άλλων έκτακτων φαινομένων.