Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ, πέραν των όποιων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υγείας για όσους εκδίδουν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης.

«Σε όποιον αποπειράται ή πετυχαίνει την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού, ενώ δεν έχει εμβολιαστεί, βεβαίωσης νόησης, ενώ δεν έχει νοσήσει, πέρα από τις τυχόν επιβληθησόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλιάδων (5.000) ευρώ. Στον υπάλληλο του Δημοσίου ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο, συμμετέχει καθ’οιονδήποτε τρόπο στις πράξεις του πρώτου εδαφίου, επιβάλλεται, πέρα από τις τυχόν ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, διοικητικό πρόστιμο χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε πράξη» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 2 της τροπολογίας, που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί εντός της ημέρας.

Στην τροπολογία αυστηροποιείται επίσης το πλαίσιο για τους ανεμβολίαστους ιδιώτες ιατρούς. Προβλέπεται συγκεκριμένα η καταγγελία κάθε σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ και η αναστολή της δυνατότητας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

«Στους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στις ανωτέρω δομές, κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλονται, επιπλέον, οι ακόλουθες κυρώσεις:

Καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, από ημερομηνία βεβαίωσης παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία,

Αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ν. 3892/2010 (Α’ 189), και γγ) αναστέλλεται δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του ν. 3892/2010.

Οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία) οψείλουν να επικολλούν στην εξωτερική θύρα έγγραφο, με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί. Η παράλειψη τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Τσουχτερά πρόστιμα για εργοδότες και ελεύθερους επαγγελματίες
Στον εργοδότη που απασχολεί ανεμβολίαστο προσωπικό στις δομές όπου ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 50.000 ευρώ

Σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 200.000 ευρώ. Τα ίδια πρόστιμα ισχύουν και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που εργάζονται σε τέτοιες δομές.

Αίρεται η αναστολή καθηκόντων με την πρώτη δόση
Αίρεται η αναστολή καθηκόντων, που επιβάλλεται στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού σε εργαζόμενους φορέων του δημοσίου τομέα, με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου στον προβλεπόμενο χρόνο, αντί με τη συμπλήρωση 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, όπως ισχύει σήμερα.

Επιβάλλεται υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού με την πρώτη ή την μοναδική δόση έως 30 Σεπτεμβρίου 2Ο21, στους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), στους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Κολλεγίων, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πανεπιστημιακά νοσοκομεία και ιδιωτικές υγεία